O NAMA
  RUKOVODSTVO
 
   
  COLONIAL SUN
  KONTAKT
  ENGLISH


 
 
 
 


 
NISKOGRADNJA

Ulica Vojvode Stepe
Groblje Les─çe

REFERENCE

 1. Rekonstrukcija crpne stanice "Ta??majdan", Beograd.
  Naru─?ilac: GRO "Planum"
 2. Izgradnja novog ispusta Fi-400 i usisnog cevovoda Fi-1000 kod Crpne stanice Vra─?ar, Beograd
  Naru─?ilac: JKP"Beogradski vodovod i kanalizacija"
 3. Rekonstrukcija fekalne i ki??ne kanalizacione mre??e u Atrijumu izme─Ĺu zgrada Po??ta 8 na Banovom Brdu i SO-e ─?ukarica, Fi-160 u du??ini od 76 m.
  Naru─?ilac: SO ─?ukarica i JP PTT saobra─çaja "Srbija", Beograd
 4. Izrada priklju─?aka i ??ahtova vodovoda i kanalizacije na razli─?itim lokacijama u Beogradu (hitne intervencije).
  Naru─?ilac: JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
 5. Izgradnja fekalne kanalizacije ispod ??elezni─?ke pruge u ??elezniku.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda.
 6. Izgradnja vodovoda, kanalizacije i sanitarnih objekata na objektu TV predajnika "Crveni ─?ot" na Fru??koj gori.
  Naru─?ilac : "Radio televizija Srbije"
 7. Izgradnja vodovoda u naselju Resnik Fi 150 u du??ini od 750 m.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda.
 8. Izgradnja ki??ne kanalizacije u naselju Resnik Fi-800 i Fi-1000, u du??ini od 720 m.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda.
 9. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Resnik Fi-250 u du??ini od 720 m.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda.
 10. Izgradnja tranzitnog cevovoda Fi-600 od CS “Dedinje” do rezervoara “Torlak” u du??ini od 5400 m .
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda.
 11. Izgradanja op??te kanalizacije f 400 u ul.Vo??dova─?ki kru??ni put
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda
 12. Izgradnja ulice Vojvode Stepe sa pripadaju─çom infrastrukturom od Tro??arine do ulice Gunjak u du??ini od 2500 m.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda
 13. Izgradnja grobnih mesta i prate─çe infrastrukture na groblju "Le??─çe" parcele 27 i 28 u Beogradu.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda
 14. Izgradnja grobnih mesta i prate─çe infrastrukture na groblju "Le??─çe" parcele 20 do 25 i 29a,b,c u Beogradu.
  Naru─?ilac : Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda
 15. Izgradnja kablovske mre??e 35Kv, 10kV i 1kV u ulici Vojvode Stepe u Beogradu.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda,
 16. Izgradnja nadzemne mre??e 10kV i 1kV u ulici Vojvode Stepe u Beogradu.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda,
 17. Izgradnja mre??e javnog osvetljenja na groblju "Le??─çe" u Beogradu.
  Naru─?ilac : Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda,
 18. Izgradnja mre??e javnog osvetljenja u ulici Vojvode Stepe u Beogradu.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda,
 19. Izgradnja TT instalacije i kablovske TT kanalizacije u ulici Vojvode Stepe od Tro??arine do ulice Gunjak u Beogradu.
  Naru─?ilac: Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji??te i izgradnju Beograda


   
   
Copyright © 2005 KOLUBARA INVEST-GRADNJA